Newyddion

 • Datblygiad arloesol ar gyfer deintyddiaeth yfory

  Mae dannedd yn datblygu trwy broses gymhleth lle mae meinwe meddal, gyda meinwe gyswllt, nerfau a phibellau gwaed, yn cael ei bondio â thri math gwahanol o feinwe caled yn rhan gorff swyddogaethol. Fel model esboniadol ar gyfer y broses hon, mae gwyddonwyr yn aml yn defnyddio'r incisor llygoden, sy'n tyfu continuou ...
  Darllen mwy
 • Mae polymerau yn atal niwl a allai fod yn beryglus yn ystod ymweliad deintydd

  Yn ystod pandemig, mae problem defnynnau poer erosolized yn swyddfa deintydd yn acíwt Mae polymerau yn atal niwl a allai fod yn beryglus yn ystod ymweliad deintydd Yn ystod pandemig, mae problem defnynnau poer erosolized yn swyddfa deintydd yn ddifrifol Mewn papur a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn ...
  Darllen mwy
 • Cavities: What are They and How Do We Prevent Them?

  Ceudodau: Beth Ydyn Nhw a Sut Ydyn ni'n Atal Nhw?

  Gan Caitlin Rosemann ym Mhrifysgol Still - Ysgol Deintyddiaeth ac Iechyd y Geg Missouri A oeddech chi'n gwybod mai enamel dannedd yw'r sylwedd anoddaf yn y corff dynol? Enamel yw haen allanol amddiffynnol ein dannedd. Mae bacteria yn ein cegau yn defnyddio'r siwgr rydyn ni'n ei fwyta i wneud asidau sy'n gallu gwisgo i ffwrdd t ...
  Darllen mwy